Room 302 - Superior

SUPERIOR

_
Hai giờ đầu
Giờ tiếp theo
Ngày đêm (14h - 12h)
Sau 22h (22h- 12h)
_
140,000
+30,000
300,000
250,000

Diện tích 20m
Ghế tình yêu
Máy lạnh
Tivi
Nước nóng lạnh